(Hakimiyet Gazetesi'nin resmi internet sitesidir)

DURMUŞ EREĞLİ'DE KONUŞTU...

Sağlık Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, Ereğli ve Alaplı ilçe Sağlık Sen başkanlıkları tarafından düzenlenen kahvaltı programına katıldı. Burada döner sermaye konusunda yaşan sıkıntılar dile getiren Durmuş, Başkanlık sisteminde yaşanan istikrarın bürokratik atamalarda da sağlanması gerektiğine dikkat çekti.

Anadolu Otelde düzenlenen programa Sağlık Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, Genel Başkan Yardımcısı Durali Baki, Sendikanın Zonguldak İl Başkanı Mehmet Ali Kara, Ereğli Şube Başkanı İbrahim duvarcı, Alaplı Şube Başkanı Kenan Ateş, Alaplı Ak Parti İlçe Başkanı Yaşar Karacan ve yönetim kurlu üyeleri, Memur Sen’e bağlı sendika başkan ve yöneticileri, Hak İş’e bağlı Hizmet İş İl Başkanı Güven Kaya ve yöneticileri ve SAendikanın Ereğli, Alaplı üyeleri katıldı.

Program da konuşan Sağlık Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, hastanelerde Döner sermaye sisteminin bir an önce değiştirilmesi gerektiğini söyledi.  Konuyla ilgili olarak konuşan Durmuş “En temel sorunumuz olan Döner Sermaye sorunumuz konusunda bizde Sendika Genel Merkezi olarak seçildiğimiz günden itibaren ilk oluşturduğumuz komisyon döner sermaye komisyonu oldu. Öncelikli olarak ortaya koyduğumuz genel kriterlerimiz var Bunların ilk başında gelen Hekim ve Hekim dışı personelin havuzlarının ayrılması gerektiğidir. Eğer bugün ki döner sermaye mantığı içerisinde hekim, hekim dışı personelin yani performans üreten hekim ile performans üretmeyen hekim dışı personelin ücretlerinin aynı havuzdan verirseniz burada adaleti sağlayabilmeniz mümkün değildir. İkinci olarak dağıtılacak olan döner sermayenin hastanenin gelirlerine göre düzenlenmemesi gerekir. Eğer hastanenin gelirlerine bağlı ve bağımlı hale getirirseniz, hastaneler arasında adaleti sağlayamaz olursunuz. Onun için kişilerin yapmış oldukları hizmetin karşılığı olan emekleri olan ücreti alabilmeleri için adil hakkani bir sistemin inşa edilmesi kriterlerin o şekilde olması gerektiğini ifade ettik. Bunlarla alakalı yapmış olduğumuz çalışmaları da bakanlığa dosya halinde sunduk. Elbette ki döner sermaye dağıtımında belli kriterlerin mutlaka konulması gerekiyor. Öncelikli olarak döner sermaye ödemelerinin hastane bütçesinden değil genel bütçeden ödenmesi gerektiğidir. Ek ödemelerin mutlaka merkezi bütçeden ödenmesi gerekmektedir. Eğer siz bütün kurum ve kuruluşlarda bütün bakanlılarda ek ödemeleri genel bütçeden öder, sadece Sağlık Bakanlığında döner sermaye bütçesinden öderseniz, hastanelerin gelirleri birbirinden farklı olursa, ama aynı hizmeti sunan sağlık çalışanlarına aynı ücreti ödeyemez, adaleti sağlayamazsınız” dedi.

“BAŞKANLIK SİSTEMİNDE OLDUĞU GİBİ BÜROKRATİK SİSTEMDEDE İSTİKRAR ŞART...”

Başkanlık sistemi öncesinde, sistemin en büyük savunucuları olduklarını ifade eden Sağlık Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, başkanlık sisteminin gelmesi ile birlikte Siyasi sistemde istikrarın sağlandığını kaydetti. Bu istikrarın Bürokratik atamalarda da sağlanması gerektiğin, kurum ve kuruluşlara, bakanlıklara atanan bürokratların kısa sürede görevden alınmasının yanlış olduğunu anlatan Durmuş “Atandıktan sonra da kişinin yolsuzluğu, hırsızlığı arsızlığı yoksa görevinden alınmamalı uzun süre görevine devam edebilmesi gerektiğine inanıyor, bunu her zaman yapmış olduğumuz görüşmelerde ifade ediyoruz “dedi.

Durmuş konuşmasında “Bizler sadece Sendikacılığı yaparken, kürsülerden konuşup gitmeyi değil, yapmış olduğumuz diplomatik görüşmelerle sorunları çözmeye çalışan bir yapıya sahibiz. Yani eğer sorun çözülürse, çalışanların fiziki memnuniyeti artar. Sendikal olarak çalışanların sendikadan memnuniyeti artar. Siyaset olarak insanların siyaset olarak memnuniyeti artar. Bunlar olduğundan toplumda barış ve huzur sağlanmış olur. Bizler sendika olarak zaten toplumda barış ve huzurun sağlanmasını, toplumda ekonomik ve siyasi istikrarın sağlanmasını aynı zamanda toplumda bürokratik istikrarın sağlanmasını istiyoruz. Eğer siz toplumda Siyasi istikrarı sağlar, bürokratik istikrarı sağlayamazsanız o toplumda başarıyı da yakalayamazsınız. Eğer siz bir bürokratı göreve atar, 6 ay sonra görevden alırsanız, o ilde, o kurumda, o bakanlıkta kalıcı bir takım hizmetlerin yapılabilmesinin önünü kesmiş olursunuz. Bakanlıkta bir genel müdür atanır, onu altı ay sonra görevden alırsanız o genel müdür ne yapabilir? Hiçbir şey yapamazsınız. Yerine gelecek olan 6 sonra alınacaksa bir iş yapabilir mi? Hayır yapamaz. Bugün bizler Başkanlık sisteminin Türkiye’ye istikrar getireceğini Sendika olarak hararetle savunduk. Görüyoruz ki Başkanlık sistemi Türkiye’ye istikrar getirdi. Siyasi istikrarı getirdi. Ama Türkiye’nin bana göre ve bize göre en çok ihtiyacı olan mesele, bürokratik istikrarın da Türkiye’de sağlanmış olmasıdır. Kişiler göreve geldiğinde elbette ki gelirken belli kriterler olmalı. Belli bilgi ve birikimi olan insanların belli yerlere gelmesi gerekli. Her lisans mezunu olan her yere atanamamalı. Her hekim olan her yere atanamamalı. Mutlaka atanacak olduğu görevin sorumluluğuna da bilgi, birikime, donanıma sahip olmalı. Ama atandıktan sonra da kişinin yolsuzluğu, hırsızlığı arsızlığı yoksa görevinden alınmamalı uzun süre görevine devam edebilmesi gerektiğine inanıyor, bunu her zaman yapmış olduğumuz görüşmelerde ifade ediyoruz “dedi.

Sağlık Sen Kdz. Ereğli Temsilcisi İbrahim Duvarcı da sağlık sektöründe yaşanan olumsuzlukları dile getirirken, sağlıkçıların gereken şartlara kavuşması gerektiğini vurguladı.

Duvarcuı yaptrığı klonuşmada ayrıca şu görüşlere yer verdi;

“Aynı hastanede aynı işi yapan iki meslektaşımız, imzaladıkları sözleşme neticesinde ve atanma usül ve esaslarındaki farklılıklar ile aynı maaşı alamadıkları gibi özlük hakların dada farklılıklar vardır. Yine aynı çatı altında çalışan farklı meslek grupları arasında, dağıtılan döner sermayedeki yüksek farklar iş barışını bozmaktadır.

• En kutsal değerlerimizden biri olan aile bütünlüğünün ve hakkaniyetin sağlanması adına, sözleşme!' istihdam son bulmalı, kadrolu istihdam sağlanmalıdır...

• 3600 ek gösterge konusu iş barışını sağlayacak şekilde tüm sağlık çalışanlarına adil olarak düzenlenmelidir...

• Emeğimizin, alın terimizin karşılığı olan döner sermayelerimizin; çalışırken hakça dağıtılması, emekliliğimizde de dişe dokunur şekilde maaşımıza yansıtılması gerekmektedir...

• Lisans tamamlama, ya tüm mezunları kapsayacak şekilde açılmalı ya da dikey geçiş sınavıyla sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının tercih verebileceği bölümlerin düzenlemesi yapılmalıdır...

• Yıpranma payı iyileştirilmeli, sağlık hizmetinin her alanını kapsayacak şekilde genişletilmeli ve geriye dönük işletilmelidir...

• Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları her yıl düzenli olarak yapılmalıdır.

• Sağlıkta şiddeti önlemek adına adam akıllı ve caydırıcı önlemler alınmalıdır...

• Nöbet ve icap nöbet ücretlerindeki her türlü haksızlık giderilmelidir.

• 7/24 esaslı çalışan, yaş sınırı olmayan kreşler tüm kurumlarda eksiksiz faaliyete geçirilmelidir. Özetlemeye çalıştığım tüm bu sorunları tespit etmek ve çözmek için mücadele etmek nasıl sendikacılıksa, çözülen sorunlara teşekkur etmek erdem', sendikacılığın bir gereğidir.

Bu doğrultuda, • Fiili hizmet sUresi zammı .duzeniemesinin.

• 4+2 sozleştnellierin 3+1'e dUşurtilrnesinın.

• Sözleşmeil personel eş durumu tayinlerinin 3 yıldan 1 yıla d ü şu rul rnesımn

• 4b ve 45a sozieşrnell çailşanların eş durumu tayinlerınin düzenlenmesinin

• Dağıtılabilir döner sermayedeki hazine payının %15'ten %te duşurülmesinin

• Acıle hizmet veren laboratuvar çalışanlarının nöbet ücretlerinin %50 artırımlı odenmesının

mücadelesini veren başta genel merkezımiz olmak üzere tüm Sağlık-Sen teşkilatımıza ve düzenlemeleri hayata geçiren bakanlığımıza teşekkür ediyoruz.

Sağlik-Sen Zonguldak şubesi ve ilçe temsilcilikleri olarak; Genel merkezimizin tam desteğiyle, ilimizde toplam 3000'e yaklaşan üye sayımızla, mücadele azmimizle, dava şuurumuzla, kardeşlik hukukumuzla, tecrübeli hukukçularımııla ,sahaya ve sorunlara olan hakimiyetimizle, sorun üretmeyi değil sorun çözmeyi hedefleyen sendikal anlayışımızla ve göz bebeğimiz vefakar ve cefakar temsilci ekibimizle, siz değerli üyelerimize hizmet etmeye her daim hazırız.

Düzenlemiş olduğumuz kahvaltı programına teşriflerinizden ötürü her birinize teşekkür ederim.

Sözlerime burada son verirken ,sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, hepinizi Allah'a emanet ediyorum. “dedi

Sağlık Sen Genel Başkanı Semih Durmuş’un konuşmasının ardından Sağlık Sen İl Başkanı Mehmet Ali Kara ve Sendikanın Şube Başkanları tarafından Genel Başkan Semih Durmuş ve Genel Başkan Yardımcısı Duralı Baki’ye hediye takdiminde bulunuldu. Program hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.
Bu sayfayı yazdır

15.2.2020 16:37:15

Bu haber 469 defa okunmuştur

Facebook'ta Paylaş
YORUM EKLE
DEĞERLİ OKURLARIMIZ;
Sitemizde takip ettiğiniz haberlerimize gönderdiğiniz yorumlarınızda; suç teşkil edecek, yasa dışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri içerikli olanlar; basın meslek ahlakı ile topluma saygı dolayısıyla yayınlanmamaktadır. Bu konudaki hassasiyetimize anlayış göstereceğiniz düşüncesiyle, teşekkür ediyoruz. HAKİMİYET
Adınız


(1000 / )

YORUMLAR (1)
16.02.2020 18:11:42
emekli diyor ki;

Bende altıma trilyonluk araba çekip 26 bin lira aylık alsam bense istikrar derim.
Şu anda 35 kişi online
Toplam ziyaret : 57.640.441

Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi

(ESPRİYLE) KAREDEN YANSIYAN

O İŞ BİZDE..!

Fikri KAPAN { KÖŞEMDEN }
KDZ. EREĞLİ''YE KAMPÜS; ÇUFALLI''NIN TAVRI..!


Devamını oku »

4.8.2020 12:36:06 tarihinde yazıldı
775 kez okundu

Deniz ÖZSAN { DİYETİSYENDEN... }
     Uzman Diyetisyen - denizozsan@gmail.com
KALDI 15 HAFTA


Devamını oku »

18.2.2020 17:08:48 tarihinde yazıldı
24450 kez okundu

Recep ÇETİN { TARİHTEN... }
ORHAN GAZİ CAMİİ ADI HAKKINDA...


Devamını oku »

4.8.2020 13:29:41 tarihinde yazıldı
1229 kez okunduBu site en iyi IE5+ tarayıcı ve 1024 x 768 çözünürlükte izlenir.
Tüm Hakları Saklıdır
© 2006 EregliHakimiyet.Com - EregliHakimiyet.Net

Tasarım & Programlama RSNet tarafından yapılmıştır

Ereğli Haberleri